POLIITIKA
PRONKSPUNAVÄELANE MINEMA!
PRONKSPUNAVÄELANE MINEMA! Isamaaliit tegi üleskutse, mille eesmärgiks on meid okupeerinud võõrvõimu monumendi (pronkssõduri) teisaldamine Rahvusraamatukogu eest Tallinnas. Eelnõu algatatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32. Õigusaktide algatamise õigusele ja esitatakse Tallinna Linnavalitsusele. Eelnõu algatamiseks on Tallinnas vaja koguda vähemalt 4000 allkirja.

Pronkssõduri allkirjaleht

Isamaaliit toetab samasuguseid algatusi kohtades, kus on jätkuvalt üleval võõrvõmu sümboolikaga monumendid.

PS Kogutud allkirjad palume  saata Isamaaliidu kantseleisse Tallinn 10136, Wismari 11TagasiÜles